ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Image
Τα παράβολα πλέον εκδίδονται και πληρώνονται ηλεκτρονικά μεσω taxis net ή κατευθείαν από την τράπεζα σας μέσω webbainking είτε μπορείτε να τα εκδώσετε σε κάποιο ΚΕΠ και να τα πληρώσετε σε μία τράπεζα δια ζώσης.
Αν δεν είστε σίγουροι για τους κωδικούς που πρέπει να εκδώσετε επικοινωνήστε με την σχολή που έχει αναλάβει το αίτημα σας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν επιλέξετε να πληρώσετε τα παράβολα δια ζώσης στην τράπεζα θα επιβαρυνθείτε ανα παράβολο με 2-3€ προμήθεια της τράπεζας ακόμα και αν είστε πελάτης της
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΟΣΟ
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
32
48€
ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ(ΑΜ,Α1,Α2,Α,Β)
30€+18€
33
57,02€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ (ΑΜ,Α1,Α2,Α,Β)
30€+27€
34
120,15€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
90,15€+30€
35
138,15€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
30€+108,15€
36
98,00€
ΑΝΑΝΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
50€+30€+18€
37
69,02€
ΚΛΟΠΗ ΑΠΩΛΕΙΑ
30€+30€+9,02€
38
39,02€
ΦΡΟΡΑ-ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
30€+9,02€
21
50€
ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
22
50€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
23
50€
ΑΝΑΝΝΕΩΣΗ
2037
15€
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
2038
15€
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
26
20€
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ(ΠΕΙ)
27
20€
ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ(ΠΕΙ)
28
30€
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
29
30€
ΑΠΩΛΕΙΑ