ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΙ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ
ΠΟΤΕ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Image
ΜΟΤΟ ΑΜ
Μπορείτε να οδηγείτε μοτοποδήλατα(παπιά) δίκυκλα,τρίκυκλα και τετράκυκλα εώς 50 κυβικά ή μέχρι 4 KW, τά Τετράκυκλα με βάρος έως 350 κιλά μη συμεριλαμβανομένων των συσωρευτών εάν είναι ηλεκτρικά και η ταχύτητα (του τετράκυκλου) εκ κατασκευής δεν ξεπερνά τα 45 χιλ/ώρα
18 ή 16 με δήλωση κηδεμόνα
Ανά 15 ετία εάν εξεδόθει μετα την 19/1/13. εάν πρίν την 19/1 στην λήξη του ή εάν το αντικαταστήσετε
Image
Μοτο Α1
Οδηγείτε μοτοσικλέτες κυβισμού από μηδέν έως 125 κυβικά και μέγιστης ισχύος από μηδέν έως 11 kw και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kw /kg και τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15kw
18 ετών
Ανά 15 ετία εάν εξεδόθει μετα την 19/1/13. εάν πρίν την 19/1 στην λήξη του ή εάν το αντικαταστήσετε
Image
Μοτο Α2
Μπορείτε να οδηγείτε μοτοσικλέτα ισχύος από μηδέν έως 35 kw και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kw/kg που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλασίου της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας
20 ετών
Ανά 15 ετία εάν εξεδόθει μετα την 19/1/13. εάν πρίν την 19/1 στην λήξη του ή εάν το αντικαταστήσετε
Image
ΜΟΤΟ Α
Μοτοσικλέτες και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15kw, δηλ. από μηδέν έως απεριόριστα κυβικά και από μηδέν έως απεριόριστα KW
24 ετών ή 22 ετών  με 2 χρόνια στην Α2 και τα 3κυκλα >15  22 ετών
Ανά 15 ετία εάν εξεδόθει μετα την 19/1/13. εάν πρίν την 19/1 στην λήξη του ή εάν το αντικαταστήσετε
Image
ΕΡΑΣΙΤ Β1
βλέπε αρθρο 2 παρ η της ΥΑ 55/88. Η κατηγορία αυτή χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους αδειας οδηγήσης της εν λόγω κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής κατά την ανταλλαγή με ΕΛΛΗΝΙΚΗ άδεια . Δεν χορηγείται στην ΕΛΛΑΔΑ και αφορα τετράκυκλα  μεγίστου βάρους 400κιλά και 550 κιλά για την περίπτωση μετφοράς εμπορευμάτων μη συμπεριλαμβανομένων της μάζας των συσωρευτών, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 15kw
18 ετών
Ανά 15 ετία εάν εξεδόθει μετα την 19/1/13. εάν πρίν την 19/1 στην λήξη του ή εάν το αντικαταστήσετε
Image
Ερασιτ. Β
Οδηγείτε οχήματα με μέγιστο βάρος 3500κιλά και μορείτε να μεταφέρετε εώς 8 επιβάτες συν 1 τον οδηγό, δηλ όλα τα επιβατικά ΙΧ και φορτηγάκια εώς 3,5 τόνους. Τα αυτοκίνητα μπορούν να συνδυασθούν με ρυμουλκούμενο του οποίου το βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 κιλά , υπο την προυπόθεση οτι όλος οσυνδυασμός δεν υπερβαίνει τα 3500 κιλά(δεν χρειάζεται άλλο δίπλωμα), εάν όμως ο συνδυασμός υπερβαίνει τα 3500και είναι μικρότερος του 4250 και  το ρυμουλκούμενο είναι ίσο ή μικρότερο των 750 κιλών τότε επικοινωνείστε μαζί μας.
18 ετών
Ανά 15 ετία εάν εξεδόθει μετα την 19/1/13. εάν πρίν την 19/1 στην λήξη του ή εάν το αντικαταστήσετε
Image
ΕΡΑΣΙΤ. Β Ε
Μπορείτε να οδηγείστε σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μεγίστης επιτρεπόμενης μάζας 3500 κιλά και το βάρος του συνδυασμού δεν ξεπερνα τα 7.000 κιλά, ικανο να αναπτύσει ταχύτητα 100 χιλ/ώρα τουλάχιστον
18 ετών
Ανά 15 ετία εάν εξεδόθει μετα την 19/1/13. εάν πρίν την 19/1 στην λήξη του ή εάν το αντικαταστήσετε
Image
C1
Φορτηγά εως 7500 κιλά και όλα τα επιβατικά με αριθ θέσεων 8 συν την θέση του οδηγού ιδιωτικής χρήσης εάν είναι δημοσίας ακόμη και με 8 θέσεις απαιτείται D1 ή D. Μπορούν να συνδυασθούν με ρυμουλκούμενο με μέγιστη μάζα (βάρος) 750 κιλά
21 ετών ή 18 με ΠΕΙ
Ανα 5ετία
Image
C1E
Σύνολο οχημάτων που αποτελούνται απο έλκον όχημα της κατηγορίας C1(7500 κιλά) και από ρυμουλκούμενο με μέγιστη μάζα πάνω από 750 κιλά, με την προυπόθεση ότι το σύνολο της μάζας του ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τα 12.000 κιλά. Επίσης οδηγείτε και  όχημα της κατηγορίας Β και ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3500 κιλών και εφόσον ή μάζα του συνδυασμού δεν είναι μεγαλίτερη των 12000 κιλών
21 ετών ή 18 με ΠΕΙ
Ανα 5ετία
Image
C
Αυτοκίνητα που το συνολικό βάρος υπερβαίνει τα 3500 κιλά και επιτρέπεται να συνδυασθεί με ρυμουλκούμενο με μέγιστο βάρος έως 750 κιλά
21 ετών ή 18 με ΠΕΙ
Ανα 5ετία
Image
CE
Σύνολο οχημάτων που αποτελείται από έλκον όιχημα της κατηγορίας C και ρυμουλκούμενο ή ημηρυμουλκούμενο του οποίου το βάρος ξεπερνα τα 750 κιλά, δηλ απεριόριστο.
21 ετών ή 18 με ΠΕΙ
Ανα 5 ετία
Image
D1
Αυτοκίνητα για την μεταφορά έως 16 επιβατών εκτός του οδηγού και μεγίστου μήκους 8 μ. Το όχημα μπορεί να συνδυασθεί με ρυμουλκούμενο που δεν υπερβαίνει τα 750 κιλά, δηλ. απεριόριστο
21 ετών ή 18 με ΠΕΙ
Ανα 5 ετία
Image
D1E
Σύνολο οχημάτων που αποτελειται από έλκον όχημα της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο με βάρος πάνω από 750 κιλά
21 ετών ή 18 με ΠΕΙ
Ανα 5 ετία
Image
D
Αυτοκίνητα για την μεταφορά άνω των 8  επιβατών . Το όχημα μπορεί να συνδυασθεί με ρυμουλκούμενο που δεν υπερβαίνει τα 750 κιλά
24 ετών ή 21 με ΠΕΙ
Ανα 5 ετία
Image
DE
Σύνολο οχημάτων που αποτελειται από έλκον όχημα της κατηγορίας D και ρυμουλκούμενο με βάρος πάνω από 750 κιλά δηλ. απεριόριστο
24 ετών ή 21 με ΠΕΙ
Ανα 5 ετία