ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΕΤΕ

Α- Θέλετε ΝΕΟ ΔΙΠΛΩΜΑ για φορτηγό ,λεωφορείο ή νταλίκα. Βλέπε ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Β-Εχετε Πάρει δίπλωμα για λεωφορείο χωρίς ΠΕΙ μετά την 8/9/2008 και θέλετε ΠΕΙ τώρα. Βλέπε ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ πιο κάτω

Γ- Εχετε πάρει δίπλωμα για φορτηγό ή Νταλίκα χωρίς ΠΕΙ μετά την 8/9/2009 και θέλετε ΠΕΙ τώρα. Βλέπε ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ πιο κάτω

Δ- Έχετε πάρει δίπλωμα για ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ χωρίς ΠΕΙ πριν την 9/9/2008 και θέλετε να αναθεωρήσετε το ΠΕΙ Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω

Ε- Εχετε πάρει δίπλωμα για ΦΟΡΤΗΓΟ ή ΝΤΑΛΙΚΑ χωρίς ΠΕΙ πριν την 9/9/2009 και θέλετε να αναθεωρήσετε το ΠΕΙ. Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω

ΣΤ- Έχετε πάρει δίπλωμα για ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ με ΠΕΙ μετά την 9/9/2008 και θέλετε να αναθεωρήστε το ΠΕΙ Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω

Ζ- Εχετε πάρει δίπλωμα για ΦΟΡΤΗΓΟ ή ΝΤΑΛΙΚΑ με ΠΕΙ μετά την 9/9/2009 και θέλετε να αναθεωρείστε το ΠΕΙ . Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω

Η- Εάν πρέπει να το αναθεωρείστε μετά την 9/8/2013 (λεωφορείο) και μετά την 9/9/2014 (φορτηγό ή νταλίκα) Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω .

Για αναθεώρηση διπλώματος πατήστε εδώ.

Θ- Εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση , που δεν αναφερεται εδώ, επικοινωνείστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Image
Όσους θα πάρουν ΝΕΑ διπλώματα, θα δώσουν εξετάσεις (πρακτικά) 2 φορές μία για την κατηγορία του διπλώματος και μία για το ΠΕΙ, θεωρητικά δίνουν την ύλη του επαγγελματικού και την ύλη του ΠΕΙ. Η ύλη υπάρχει σε βιβλίο και δεν απαιτούνται σεμινάρια -Όσους έχουν πάρει δίπλωμα για λεωφορείο μετά την 8/9/2008 και φορτηγό μετά την 8/9/2009 και δεν έχουν πάρει ΠΕΙ γιατί δεν εργάσθηκαν σαν επαγγελματίες και θέλουν να εργασθούν τώρα, θα πρέπει να δώσουν γραπτά την ύλη του ΠΕΙ για αρχική επιμόρφωση ( υπάρχει σε βιβλίο όχι Σεμινάρια)και πρακτικά για ΠΕΙ

Όσους έχουν πάρει δίπλωμα πριν την 9/9/2008 για ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ και πριν την 8/9/2009 για φορτηγό, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να κάνουν ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 35 ωρών ανά δίπλωμα. Στην συνέχεια θα εκδίδεται πιστοποιητικό κατάρτισης από την σχολή , το οποίο θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο ΥΜΕ για τα περαιτέρω (δεν δίνετε εξετάσεις).

- Όσους το δίπλωμα ( ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ με ΠΕΙ ) λήγει μετά την 9/9/2013 για Λεωφορεία και μετά την 9/9/14 για Φορτηγά . Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να κάνουν ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 35 ωρών για κάθε όχημα σε ειδικές σχολές για ΠΕΙ ( δεν δίνετε εξετάσεις). , Αυτό με την προυπόθεση οτι θέλετε να εργασθείτε σαν επαγγελματίας οδηγός, εάν δεν θέλετε να εργασθείτε δεν υπάρχει νόημα να κάνετε σεμινάριο , αλλά ούτε και να αναθεωρείστε το επαγγελματικό δίπλωμα. Ρωτήστε μας επ'αυτού.

Στείλτε μας το mail για να μην χάσετε τις προσφορές

Please fill the required field.
Image
Είμαστε οργανωμένοι σε Καναδικά πρότυπα
Τηλ.2106121210
emai: info@bougatsas.gr
ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΚΚΑ 6 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΗΣ