ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΕΤΕ

Α- Θέλετε ΝΕΟ ΔΙΠΛΩΜΑ για φορτηγό ,λεωφορείο ή νταλίκα. Βλέπε ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Β-Εχετε Πάρει δίπλωμα για λεωφορείο χωρίς ΠΕΙ μετά την 8/9/2008 και θέλετε ΠΕΙ τώρα. Βλέπε ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ πιο κάτω

Γ- Εχετε πάρει δίπλωμα για φορτηγό ή Νταλίκα χωρίς ΠΕΙ μετά την 8/9/2009 και θέλετε ΠΕΙ τώρα. Βλέπε ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ πιο κάτω

Δ- Έχετε πάρει δίπλωμα για ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ χωρίς ΠΕΙ πριν την 9/9/2008 και θέλετε να αναθεωρήσετε το ΠΕΙ Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω

Ε- Εχετε πάρει δίπλωμα για ΦΟΡΤΗΓΟ ή ΝΤΑΛΙΚΑ χωρίς ΠΕΙ πριν την 9/9/2009 και θέλετε να αναθεωρήσετε το ΠΕΙ. Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω

ΣΤ- Έχετε πάρει δίπλωμα για ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ με ΠΕΙ μετά την 9/9/2008 και θέλετε να αναθεωρήστε το ΠΕΙ Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω

Ζ- Εχετε πάρει δίπλωμα για ΦΟΡΤΗΓΟ ή ΝΤΑΛΙΚΑ με ΠΕΙ μετά την 9/9/2009 και θέλετε να αναθεωρείστε το ΠΕΙ . Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω

Η- Εάν πρέπει να το αναθεωρείστε μετά την 9/8/2013 (λεωφορείο) και μετά την 9/9/2014 (φορτηγό ή νταλίκα) Βλέπε ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ πιο κάτω .

Για αναθεώρηση διπλώματος πατήστε εδώ.

Θ- Εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση , που δεν αναφερεται εδώ, επικοινωνείστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Image
Όσους θα πάρουν ΝΕΑ διπλώματα, θα δώσουν εξετάσεις (πρακτικά) 2 φορές μία για την κατηγορία του διπλώματος και μία για το ΠΕΙ, θεωρητικά δίνουν την ύλη του επαγγελματικού και την ύλη του ΠΕΙ. Η ύλη υπάρχει σε βιβλίο και δεν απαιτούνται σεμινάρια -Όσους έχουν πάρει δίπλωμα για λεωφορείο μετά την 8/9/2008 και φορτηγό μετά την 8/9/2009 και δεν έχουν πάρει ΠΕΙ γιατί δεν εργάσθηκαν σαν επαγγελματίες και θέλουν να εργασθούν τώρα, θα πρέπει να δώσουν γραπτά την ύλη του ΠΕΙ για αρχική επιμόρφωση ( υπάρχει σε βιβλίο όχι Σεμινάρια)και πρακτικά για ΠΕΙ

Όσους έχουν πάρει δίπλωμα πριν την 9/9/2008 για ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ και πριν την 8/9/2009 για φορτηγό, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να κάνουν ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 35 ωρών ανά δίπλωμα. Στην συνέχεια θα εκδίδεται πιστοποιητικό κατάρτισης από την σχολή , το οποίο θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο ΥΜΕ για τα περαιτέρω (δεν δίνετε εξετάσεις).

- Όσους το δίπλωμα ( ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ με ΠΕΙ ) λήγει μετά την 9/9/2013 για Λεωφορεία και μετά την 9/9/14 για Φορτηγά . Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να κάνουν ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 35 ωρών για κάθε όχημα σε ειδικές σχολές για ΠΕΙ ( δεν δίνετε εξετάσεις). , Αυτό με την προυπόθεση οτι θέλετε να εργασθείτε σαν επαγγελματίας οδηγός, εάν δεν θέλετε να εργασθείτε δεν υπάρχει νόημα να κάνετε σεμινάριο , αλλά ούτε και να αναθεωρείστε το επαγγελματικό δίπλωμα. Ρωτήστε μας επ'αυτού.