ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ40€

Image
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Να έχετε ΕΛΛΗΝΙΚΟ δίπλωμα ροζ ή πράσινο

- Να βεβαιωθείτε ότι το δίπλωμα θέλει Αναθεώρηση

- Να έχετε πρωτότυπο Ταυτότητος ή Ελληνικό διαβατήριο πρωτότυπο εν ισχύ

- Να έχετε πρωτότυπο Παλαιού Διπλώματος ή βεβαίωση ασφαλιστικού Φορέα, για την περίπτωση που το έχετε καταθέσει για συνταξιοδότηση.

- Πρωτότυπο & Φωτοτυπία άδειας Παραμονής εάν είστε αλλοδαπός. πρέπει η άδεια παραμονής, να έχει εκδοθεί ( 185 ημ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν δεν έχετε την  προϋπόθεση των 185 ημ.  επικοινωνήστε με την Σχολή.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- Να πάρετε Παράβολο με κωδικό 36 και αξία  98€ (δείτε παράβολα πως) ή θα το πάρουμε εμείς

- Θα βγάλετε 4 φωτογραφίες (1 διπλώματος και 3 απλές) –έγχρωμες για γιατρούς

- Στην συνέχεια θα πάτε σε 2 γιατρούς(Παθολόγο και Οφθαλμίατρο) που θα βρείτε παραπάνω προσκομίζοντας , την ταυτότητα , το δίπλωμα, 2 φωτογραφίες, βιβλιάριο ασθενείας και ΑΜΚΑ. Θα τους πληρώστε με 10€ τον καθένα στο ιατρείο τους ή αν θέλετε να αποφύγετε την πληρωμή μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο.

- Στην συνέχεια θα έλθετε στην σχολή για τα περαιτέρω προσκομίζοντας ,τα χαρτιά των γιατρών, 2 φωτογραφίες( 1 για δίπλωμα και 1 απλή έγχρωμη), ταυτότητα, άδεια οδήγησης (πρωτότυπη), ΑΦΜ, άδεια παραμονής εάν είστε αλλοδαπός, και τα παράβολα εάν τα έχετε εκδώσει εσείς.

Το γραφείο θα αναλάβει την αναθεώρηση του διπλώματος σας και θα σας εκδώσει βεβαίωση με την οποία μπορείτε να οδηγείτε νόμιμα.
Οι προσφορές ισχύουν με την προυπόθεση οτι θα κάνετε εγγραφή ή θα δώστε προκαταβολή όσο η προσφορά θα ισχύει δηλ. θα είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο. Οι προσφορές μπορεί να κατέβουν χωρίς προειδοποίηση, γι'αυτό προκειμένου να επωφεληθείτε της ευκαιρίας, πρέπει να προσέλθετε στο γραφείο άμεσα να δώστε μια μικρή προκαταβολή ή τηλεφωνώντας να σας δώσουμε αριθμό λογ/μου τραπέζης για κατάθεση της προκαταβολής.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις τιμές δίδονται μόνο ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ , άλλες πληροφορίες δίδονται και δια μέσω τηλεφώνου, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ E-MAIL εκτός και αν υπάρχει ανωτέρα βία.
Προσοχή
Η συγκικριμένη προσφορά δεν ισχύει στην περίπτωση που είστε κάτοχος ήδη άλου διπλώματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ