ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Image
ΚΕΘΕΥΟ

Το κέντρο μας είναι εξοπλισμένο με όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται έχει σαν στόχο να διδάξει υποψηφίους που δεν γνωρίζουν απο αυτ/το.

Για να συμμετάσχεται στα Σεμινάρια θα πρέπει να κλείστε ραντεβού με την γραμματεία της σχολής.
Τα σεμινάρια είναι υποχρεωτικά
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ- ΚΟΚ
Μηχανολογία ( Διάρκεια 4 ώρες)
Η μηχανολογία γίνεται σε αίθουσα διδασκαλίας εφοδιασμένη με,όλα τα εποπτικά μέσα, όπως τομή μηχανής, πίνακες, Βίντεο, Slides.
Τα μαθήματα γίνονται από τον υπεύθυνο της Σχολής και είναι σχεδιασμένα για υποψηφίους που δεν έχουν καμία γνώση Μηχανολογίας.

Θα συζητηθούν τα ακόλουθα Θέματα

- Γενικά περί μηχανών
- Εκκίνηση και λειτουργία Πετρελαιοκινητήρα-Βενζινοκινητήρα
Περιγραφή, Λειτουργία αντιμετώπιση ζημιών των κάτωθι συστημάτων
1. Ηλεκτρικού
2. Τροφοδοσίας (Καρμπυρατέρ-Ψεκασμός)
3. Ψύξης,
4. Φρένων
5. Λίπανσης
6. Ανάρτησης
7. Μετάδοσης Κίνησης
Θα συζητηθούν επίσης θέματα που σχετίζονται με ζημιές του αυτοκινήτου, ώστε να γνωρίζετε από τι πάσχει το αυτοκίνητο σε περίπτωση ζημιάς, όπως και θέματα που άπτονται ατυχημάτων και ασφαλιστικών εταιρειών.

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(Διάρκεια 12 ώρες)

Στο σεμινάριο του Κώδικα θα γίνει λεπτομερής ανάλυση όλων των σημείων εκείνων που επηρεάζουν την καθημερινή οδήγηση μας .
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:

1. Σημάτων (πινακίδες).
2. Διαγραμμίσεων (Πόλεων-Εθνικών).
3. Προτεραιοτήτων.
4. Προσπεράσεων/ Παρακάμψεων (εντός και εκτός πόλεως).
5. Πέρασμα διασταυρώσεων, Σταμάτημα για Παραχώρηση προτεραιότητας.
Λύση ασκήσεων (Διάρκεια 4 ώρες)
Θα έλθετε στο γραφείο όπου θα κάνετε τα ΤΕΣΤ στον Υπολογιστή, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα τα πάρετε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.

ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

Γίνονται σεμινάρια και λύνονται απορίες θεωρίας για 8 ώρες και 2 ώρες ασχολείστε με τα ΤΕΣΤ. Σας δείνονται σημειώσεις για τα προφορικά.

ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Γίνεται σεμινάριο και λύνονται απορίες θεωρίας για 8 ώρες και 2 ώρες ασχολείστε με τα ΤΕΣΤ. Σας δίνονται σημειώσεις για τα προφορικά και λείνονται όλες οι απορίες.