ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Οι διπλωματικοί Υπάλληλοι μπορούν να πάρουν μόνο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ διπλώματα και όχι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Και θα χρειασθείτε βεβαίωση του τμήματος εθιμοτυπίας του Υπ. Εξωτερικών αντί για άδεια παραμονής που απαιτείται για τους αλλοδαπούς.

Σαν διπλωματικοί υπάλληλοι εννοούνται όλοι οι Υπάλληλοι των Πρεσβειών , Προξενείων και Ειδικών Αποστολών ξένων κρατών και όλοι οι πρώτου βαθμού συγγενείας.