ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΕΤΕ

ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης πρέπει να αιτηθούν:

Α- Αυτοί που θέλουν να πάρουν δίπλωμα για Φορτηγό-Λεωφορείο -Νταλίκα και έχουν ερασιτεχνικό

Β- Αυτοί που έχουν πάρει δίπλωμα για Φορτηγό-Νταλίκα χωρίς ΠΕΙ μετά

την 8-9-2009-και Λεωφορείο χωρίς ΠΕΙ μετά την 8-9-2008.

 

ΠΕΙ Περιοδικής επιμόρφωσης -ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ πρέπει να αιτηθούν:

Α- Αυτοί που θέλουν να εργασθούν σαν οδηγοί για Φορτηγό-Λεωφορείο-Νταλίκα και έχουν πάρει τα διπλώματα πριν την 9-9-2009 για Φορτηγό ή Νταλίκα και πριν την 9-9-2008 για Λεωφορείο

Β-ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Για Φορτηγό, Λεωφορείο-Νταλίκα και οποιοδήποτε ΠΕΙ μετά την λήξη τους

Εάν δεν θέλετε να εργασθείτε δεν υπάρχει νόημα να αναθεωρείστε το επαγγελματικό δίπλωμα ή το ΠΕΙ. Αλλά πρέπει να κάνετε αντικατάσταση του διπλώματος εφόσον έχει λήξει

 

Image
Όσους θα πάρουν ΝΕΑ διπλώματα, θα δώσουν εξετάσεις (πρακτικά) 2 φορές μία για την κατηγορία του διπλώματος και μία για το ΠΕΙ, θεωρητικά δίνουν την ύλη του επαγγελματικού και την ύλη του ΠΕΙ. Η ύλη υπάρχει σε βιβλίο και δεν απαιτούνται σεμινάρια -Όσους έχουν πάρει δίπλωμα για λεωφορείο μετά την 8/9/2008 και φορτηγό μετά την 8/9/2009 και δεν έχουν πάρει ΠΕΙ γιατί δεν εργάσθηκαν σαν επαγγελματίες και θέλουν να εργασθούν τώρα, θα πρέπει να δώσουν γραπτά την ύλη του ΠΕΙ για αρχική επιμόρφωση ( υπάρχει σε βιβλίο όχι Σεμινάρια)και πρακτικά για ΠΕΙ

Όσους έχουν πάρει δίπλωμα πριν την 9/9/2008 για ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ και πριν την 8/9/2009 για φορτηγό, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να κάνουν ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 35 ωρών ανά δίπλωμα. Στην συνέχεια θα εκδίδεται πιστοποιητικό κατάρτισης από την σχολή , το οποίο θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο ΥΜΕ για τα περαιτέρω (δεν δίνετε εξετάσεις).

- Όσους το δίπλωμα ( ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ με ΠΕΙ ) λήγει μετά την 9/9/2013 για Λεωφορεία και μετά την 9/9/14 για Φορτηγά . Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να κάνουν ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 35 ωρών για κάθε όχημα σε ειδικές σχολές για ΠΕΙ ( δεν δίνετε εξετάσεις). , Αυτό με την προυπόθεση οτι θέλετε να εργασθείτε σαν επαγγελματίας οδηγός, εάν δεν θέλετε να εργασθείτε δεν υπάρχει νόημα να κάνετε σεμινάριο , αλλά ούτε και να αναθεωρείστε το επαγγελματικό δίπλωμα. Ρωτήστε μας επ'αυτού.