Αλλαγές λόγω Covid 19

Image
Λόγω του Covid 19 το υπουργείο προχώρησε σε κάποιες αλλαγές τόσο στην λήξη  των διπλωμάτων όσο και στην εκπαίδευση για την έκδοση νέων διπλωμάτων.
¨Οσο αναφορά την λήξη των διπλωμάτων έχουμε τις εξής αλλαγές
Για παλαιά διπλώματα
Παρατείνεται αυτοδίκαια:
-Για τα επαγγελματικά Διπλώματα:
έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης που βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2020.
-Για τα ερασιτεχνικα διπώματα:
έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης που βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020 των κατόχων άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και των κατόχων με χρονικό περιορισμό της άδειας οδήγησης για λόγους υγείας.
Η ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

-Tα δελτία εκπαίδευσης ΕξέτασηςΔ.Ε.Ε) για έξι (6) μήνες  που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από την 16η Μαρτίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2020, καθώς και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δ’ σχετική εγκύκλιο βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

Ωστόσο καλό θα ήταν να μην περιμένετε τελαυταία στιγμή να ξεκινήσετε την διαδικασία λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας  των υπαλλήλων του υπουργείου αλλά και των γιατρών που πρέπει να περάσετε.
Τα χαρτιά των γιατρών έχουν ισχύ 6 μήνες οπότε μπορείτε  από τώρα να ξεκινήσετε την διαδικασία.
Προσοχή
Οι αλλαγές αυτές έχουν ισχύει μόνο για την κίνηση εντός της Ελληνικής επικράτειας.Αν θέλετε να κινηθείτε εκτός χώρας δεν είστε καλυμένοι